Fyrirvari um trúnað í tölvupóstsamskiptum

Tölvupóstur þessi og viðhengi hans kunna að innihalda trúnaðarupplýsingar. Ef þú ert ekki réttur viðtakandi eða hefur fengið tölvupóstinn fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar er þér óheimilt að skrá eða notfæra þér efni hans eða viðhengi á nokkurn hátt. Jafnframt ber þér að tilkynna sendanda að upplýsingar hafi ranglega borist þér eins fljótt og verða má, með því að endursenda tölvupóstinn eða með sjálfstæðum tölvupósti.
Taka skal fram að þér er skylt að gæta fyllsta trúnaðar í slíkum tilfellum, sbr. 9. mgr. 47. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003. Brot gegn ákvæði þessu kann að varða refsingu, skv. 3. mgr. 74. gr., sbr. 1. mgr. 74. gr. sömu laga.
Loks er þess óskað að þú eyðir tölvupósti þessum, viðhengjum hans og afritum ef um þau er að ræða.
Takk fyrir.